DISCLAIMER

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

- de eigenaar: de eigenaar van de website;
- gebruik(en): alle denkbare handelingen;
- u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
- de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content, inclusief grafische elementen (incl. de broncode van de site) of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content, inclusief grafische elementen (incl. de broncode van de site) of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Aannemingen De Witte te worden verzocht. Dit kan eenvoudig via mail aan de webmaster.
Personen of organisaties die menen dat hun rechten geschonden zijn, worden vriendelijk verzocht zich kenbaar te maken bij de webmaster.


Bijkomede informatie: Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.